Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Taurus Ejendomsforvaltning ApS (Herefter Taurus) behandler personoplysninger som dataansvarlige for følgende behandlingsaktiviteter, hvilket betyder, at det er os, som bestemmer til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler personoplysninger behandles.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:
Taurus Ejendomsforvaltning
Vestre Ringgade 26, 4.
8000, Aarhus C
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og / tlf: 86 12 20 20

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi indsamler kun oplysninger om dig, som er nødvendige og behandles med et formål, og vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt.

 

Hjemmesidebesøgende

I forbindelse med, at du besøger vores hjemmeside, behandler vi oplysning om måde du navigerer i og mellem vores sider. Derudover behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Cookies, enhed, browertype og IP-adresser

Vi indsamler personoplysninger om hjemmesidebesøgende med formålet at optimere driften af vores hjemmeside samt forbedring af indhold på hjemmesiden.
Vi indsamler oplysningerne på følgende retsgrundlag:

 • Der er blevet givet samtykke via vores samtykke- og cookiebanner (art. 6, stk. 1, litra a)
 • For nødvendige cookies, vores legitime interesse, som er drift af vores hjemmeside (art. 6, stk. 1, litra f)

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

 

Kontakt og service

Når du henvender dig til os pr. mail, telefon, eller pr. almindeligt brev, indsamler vi følgende oplysninger om dig:

 • Dine kontaktoplysninger samt indholdet af din henvendelse.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af samarbejds-/købsaftalen, (art. 6, stk. 1, litra b)
 • Vores legitime interesse, som er at administrere henvendelser fra eksterne parter (art. 6, stk. 1, litra f)

Dine personoplysninger slettes, når formålet med opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er gældende. Dette vurderes konkret ud fra den specifikke henvendelse og dennes karakter.

 

Leverandører

For at være leverandør til Taurus, kan det være nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, titel, telenummer, e-mail, underskrift og andre kontaktoplysninger

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os

Vi behandler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af samarbejds-/købsaftalen, (art. 6, stk. 1, litra b)
 • Opfyldelse af lovkrav f.eks. bogføringsloven (art. 6, stk. 1, litra c)
 • Vores legitime interesse, som er den løbende administration og varetagelse af ydelserne mv. købt hos jer, nødvendiggør behandlingen af disse personoplysninger (art. 6, stk. 1, litra f)

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Der bliver løbende taget stilling til, om oplysningerne behandlet om dig er relevante, herunder i relation.

 

Kunder

Vi behandler de personoplysning som du giver til os eller der er nødvendigt for at du kan blive kunde hos Taurus. Dette omfatter kontaktoplysninger, dine præferencer i forhold til kommunikation eller markedsføring samt løbende korrespondance og rapportering.

Formålet med behandlingen er vores at opfylde vores kontraktuelle forpligtigelser med dig.

Vi behandler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af samarbejds-/købsaftalen, (art. 6, stk. 1, litra b.)
 • Opfyldelse af lovkrav f.eks. bogføringsloven (art. 6, stk. 1 litra c)
 • Vores legitime interesse, som er den løbende administration og varetagelse af vores relation, nødvendiggør behandlingen af disse personoplysninger (art. 6, stk. 1 litra f. )

 

Reelle ejere og bestyrelsesmedlemmer

Ønsker du at indgå en administrationsaftale med os, er det nødvendigt at vi indsamler og opbevarer en række oplysninger om ejerskab af din virksomhed.

 • Kontaktoplysninger så som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Titel, erhverv, stilling, herunder bestyrelses- og direktionsposter, tegningsberettigede og fuldmagtsforhold
 • Identifikationsdokumenter billedlegitimation af reelle ejere og/eller tegningsberettiget personer i selskabet.
 • CPR-nummer på reelle ejere og andre relevante personer i virksomheden.

Formålet med behandlingen er overholdelse af vores retlige forpligtigelser i henhold til hvidvaskloven

Behandlingen af oplysninger sker med på baggrund af:

 • Overholdelse af retligforpligtigelse vi er underlagt i henhold til hvidvaskloven (art 6 stk. 1, litra c)
 • CPR-numre behandles med hjemmel i hvidvaskloven (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1)
 • Identifikationsdokumenter billedlegitimation af reelle ejere og/eller tegningsberettiget personer i selskabet.
 • CPR-nummer på reelle ejere og andre relevante personer i virksomheden.

Oplysninger, som alene er indhentet med hjemmel i hvidvaskloven opbevares i 5 år fra forretningsforbindelsens ophør, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning for sådanne oplysninger.

 

Udlejning

I forbindelse med fremvisning og udlejning af lejemålet indsamler vi, på vegne af vores kunde eller modtager fra kunden, vi en række oplysninger om dig:

 • Navn, telefonnummer, e-mail, familiemæssige forhold, underskrift
 • CPR-nummer mhp. At foretage forudgående RKI-tjek og entydig identifikation af din som underskriver af lejekontrakten.

Formålet med dette var at vurdere dig som potentiel lejer og udarbejdelse af lejekontrakten.
CPR-nummer behandles det det formål at foretage et RKI-opslag om dig og sikre din identitet i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten.
Behandlingen af oplysninger sker med på baggrund af:

 • Indgåelsen af lejekontrakten med dig (art. 6, stk. 1, litra b)
 • Vores legitime interesse som er aftale af fremvisninger og løbende korrespondancer omkring lejemålet (art. 6, stk. 1, litra f)
 • CPR-nummer på baggrund af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Der bliver løbende taget stilling til, om oplysningerne behandlet om dig er relevante, herunder i relation.

 

Lejere og foreningsmedlemmer

Er du lejer og/eller medlem i en forening som vi administrerer på vegne af vores kunde(den dataansvarlige) har vi i forbindelse med din indflytning eller vores overtagelse af ejendomme fremsendt et velkomstbrev, der indeholder oplysninger om vores behandlingsaktiviteter som databehandler. Dette dokument er ligeledes tilgængelig på vores hjemmeside.

Ønsker du at få dette dokument udleveret på ny eller har du andre spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte os ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger.

 

Rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.
Personoplysninger, som fremkommer i rekrutteringsprocessen, er de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer, og vi anmoder om, at du udelader dette fra din ansøgning og tilknyttede dokumenter.
I relevante tilfælde anvender vi eksterne rekrutteringskonsulenter til at bistå os i processen, hvorfor dine oplysninger kan indsamles af dem på vores vegne, eller deles med dem.
Hvis du bliver kaldt til jobsamtale, vil vi notere oplysninger og informationer til brug for det videre rekrutteringsforløb. Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling.
Vi kan derudover indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere eller udarbejdelse en personlighedsprofil på det som en del af rekrutteringsprocessen. Dette gøres på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1 litra a.
Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet automatisk fra rekrutteringssystemet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre vores interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.
Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, sker dette på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

 

Uopfordrede ansøgninger

Ved uopfordrede ansøgninger behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til mulig fremtidig ansættelse.
Uopfordrede ansøgninger modtaget via mail eller fysisk indlevering, vil modtage besked om at sende denne via rekrutteringssystemet, hvorefter mail og tilhørende bilag bliver slettet straks.
Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 6 måneder, hvorefter det slettes automatisk fra rekrutteringssystemet. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig jf. § 6 stk. 1, litra a.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger

 

Tv-overvågning

Der foretages tv-overvågning af vores fysiske faciliteter. Overvågningen har et præventivt formål med henblik på sikring af ejendomme og personale. Overvågningen skiltes på relevante steder på Taurus’ bygninger i overensstemmelse med TV-overvågningsloven. Overvågningen kan undtagelsesvist anvendes som led i kontrol af medarbejdere ved konkret mistanke om et potentielt strafbart forhold. Optagelserne slettes automatisk efter 30 dage.

 

Særligt om nyhedsbreve på ejendomsprojekthjemmesider

Ved tilmelding til nyhedsbreve på vores ejendomsprojekthjemmesider accepterer du, at din e-mailadresse registreres og benyttes til at fremsende nyheder og projektet og ledige lejemål.
Vi benytter en ekstern service til udsendelse af nyhedsbreve. Servicen registrerer, hvor mange der åbner vores nyhedsbrev. Dette gøres med måle effektiviteten af og tilpasse indholdet af vores nyhedsbreve. Vores behandling sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevet. Dette medfører, at vi sletter din e-mailadresse.

 

Øvrige oplysninger om behandling

 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne(databehandlere), herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. Vi prioriterer leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45

 

Brug af sociale medier

Vi er fælles dataansvarlige med Meta, som udbyder Facebook, for de oplysninger om dig, der indsamles, når du besøger vores sider på Facebook og /eller Instagram. Det betyder, at vi sammen med Meta skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde lovgivningen omkring behandlingen af dine personoplysninger.


Du kan finde vores aftale om fælles dataansvar her: Tillæg om dataansvarlig.

Vi videregiver ikke oplysninger om dig, som vi modtager fra Meta. Meta kan dog videregive oplysninger om dig til tredjeparter. Du kan læse mere om dette under punktet ”hvordan deles disse oplysninger” i deres Privacy Policy.
Hvis du ønsker at slette dine cookies, kan du se hvordan via vores Cookiebanner, eller du kan kontakte Meta.

 

Sikkerhedsforanstaltninger

 

Datasikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt.

 

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse herom.

 

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

 • Opnå indsigt i din personoplysninger
 • Få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • Få slettet personoplysninger om dig selv
 • Få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
 • Gøre indsigelse mod behandlingen
 • Få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.
For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.
Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet

 

 

 

Privatlivspolitik for lejere

Dataansvar

Taurus Ejendomsforvaltnings ApS behandler personoplysninger på vegne af vores kunder, som vi er databehandlere for. Vi har i forbindelse hermed vedtaget denne privatlivspolitik, der på en gennemsigtig måde informerer dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige vil ofte være din udlejer. Som databehandler herfor, sikrer vi, at den vores behandlinger for den dataansvarlige altid sker i overensstemmelse med lovgivningen.
Har du brug for oplysninger om databehandlingen hos den dataansvarlige skal du henvende dig til din udlejer.

Har du spørgsmål til Taurus’ behandling af dine personoplysninger så kan du rette henvendelse til
Taurus Ejendomsforvaltning ApS
Vestre Ringgade 26, 4.
8000, Aarhus C
CVR: 33037287
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og / tlf: 86 12 20 20

Indsamling af oplysninger

Som udgangspunkt får vi oplysningerne vi behandler direkte fra dig. I nogle tilfælde kan det være fra andre kilder, typisk:

 • Udlejer eller dennes repræsentant
 • Tidligere ejendomsadministrator
 • Forsyningsvirksomheder
 • Andre beboere på ejendommen
 • Offentlige myndigheder

 

Behandling af oplysninger

Når du lejer en bolig, hvor vi er ejendomsadministrator, behandler vi en række almindelige personoplysninger om dig herunder:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer, lejemålnummer
 • Løbende dialog om dit lejeforhold, herunder lejekontrakten, varslinger, klager, henvendelser, forbrug, vaskeri, nøgler og nøglebrikker, synsrapporter
 • Betalingsoplysninger, herunder bankkonto, betalingsrestancer, udlæg i depositum
 • Familiemæssige forhold og oplysninger om husstand
 • Årsag til fraflytning

Derudover behandler vi dit CPR-nummer, som er underlagt særlige beskyttelseskrav.
Som udgangspunkt behandler Taurus ikke personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 eller 10. Dog kan der undtagelsesvist være sager, hvor Taurus for at kunne sikre Kundens rettigheder efter anden lovgivning, kan behandle disse typer af oplysninger eller hvis du af egen drift sender dem til os.

 

Formål med behandlingsaktiviteter

Vores formål med behandling af personoplysninger om lejere er:

 • Løbende administration af dit lejeforhold, herunder henvendelser fra dig, huslejeopkrævning, udbetaling af depositum, klagehåndtering
 • Tilmelding til forsyningsselskaber og udarbejdelse af forbrugsregnskaber mv.
 • Administration af din vaskeriløsning
 • Administration af nøglebrikker
 • Administration af din relation til os eller vores kunde.

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål og alene når vi eller vores kunde(den dataansvarlige) har et lovligt grundlag herfor.
Dette vil ofte være:

 • Dit samtykke (jf. art. 6 stk. 1, litra a)
 • At det er nødvendigt for at opfylde lejekontrakten eller anden aftale (art. 6, stk. 1, litra b)
 • At vi er forpligtet til det i henhold til lovgivning såsom lejeloven, bogføringsloven (art. 6 stk. 1 litra c)
 • Vores egen eller kunders legitime interesser i at behandle personoplysningerne (jf. art. 6 stk. 1, litra f)

 

Tv-overvågning

Bor du i en ejendom, hvor der er opsat videoovervågning, så behandler vi også fotos af dig. Overvågningen har et præventivt formål i forhold til kriminalitetsforebyggelse og – opklaring. Overvågningen skiltes på relevante steder ejendomme i overensstemmelse med TV-overvågningsloven. Overvågningen kan videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed. Optagelserne slettes automatisk efter 30 dage.

 

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne om dig opbevares på vores adresser hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver vi har valgt at outsource, herunder backup og hosting.

 

Videregivelse af personoplysninger

Vi behandler alle oplysninger fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, medmindre vi efter lovgivningen har hjemmel hertil.
Din lejekontrakt og andre oplysninger omkring dig og dit lejeforhold kan blive videregivet til din udlejer eller dennes repræsentant (vores kunde). Denne videregivelse sker på baggrund af den databehandleraftale der er indgået mellem Taurus og kunden.
Både opbevaring og videregivelse sker under hensyn til udlejers interesse i at kunne dokumentere grundlag for lejefastsættelsen i ejendommen samt udlejers pligt til og interesse i at opretholde god skik og orden i ejendommen jf. kapital 18 i lejeloven.
I vores rolle som databehandler for vores kunders, kan der ske videregivelse af dine oplysninger til leverandører og samarbejdspartnere herunder ejendomsmæglere, advokater, revisorer. Endvidere kan der ske videregivelse i sager om husordensklager. Oplysninger fra klagesager kan i den forbindelse tilgå Huslejenævnet, ligesom oplysningerne kan tilgå Boligretten, der bl.a. kan tage stilling til, om opsigelsen af et lejemål er berettiget. I særlige tilfælde kan oplysninger videregivet til politiet eller andre offentlige myndigheder, såfremt særlige hensyn taler herfor.
Vi kan videregive dine oplysninger i forbindelse med et muligt salg af den til din lejlighed tilknyttede ejendom. I forbindelse med salgsprocessen, vil der oftest blive oprettet et digitalt datarum med oplysninger omkring ejendommen og lejere med henblik på due diligence.
Oplysningerne vil så vidt muligt blive pseudonymiseret for at beskytte dig som lejer. Oplysninger kan omfatte information om adresse, lejemålets størrelse, huslejestørrelse, længden af lejeforholdet, forbrugsoplysninger, klagehistorikker mv. Da Taurus ikke ejer bygningen og blot varetager lejeradministrationen i henhold til administrationsaftalen og den fælles dataansvarsaftale med ejerne og/eller dennes repræsentanter, så er det på baggrund af vores kontrakt, at vi videregiver oplysningerne til datarummet.
Bliver ejendommen solgt, videregives relevante oplysninger om ejendommen herunder leje- og beboelses forhold til køberen eller dennes udpeget repræsentant. Er ejendommen omfattet af lejelovens kapital 24 om tilbudspligt, bliver oplysninger ligeledes videregivet til ejendommens andre beboere i pesudonumiseret form.
I forbindelse med din opsigelse af lejemål og med henblik på effektiv genudlejning kan dine kontaktoplysninger blive videregivet til potentielle lejere for, at de kan besigtige lejemålet. Dette vil alene ske efter aftale med dig. Andre videregivelse kan være til banker i forbindelse med betalinger eller håndværkere, såfremt der skal udføres arbejde i dit lejemål.

 

Brug af databehandlere

Overlades dine personoplysninger til (under)databehandlere vil der altid forlægge en databehandleraftale, der forpligter denne til at behandle din personoplysninger fortroligt og alene til de formål vi har instrueret dem i. Vi prioriterer leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til markedsføringsformål medmindre vi har modtaget et udtrykkeligt samtykke fra dig.

 

Tv-overvågning

Bor du i en ejendom, hvor der er opsat videoovervågning, så behandler vi også fotos af dig. Overvågningen har et præventivt formål i forhold til kriminalitetsforebyggelse, og sker på baggrund af vores legitime interesse jf. art. 6, stk.1 litra f. Overvågningen skiltes på relevante steder ejendomme i overensstemmelse med TV-overvågningsloven. Overvågningen kan videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed. Optagelserne slettes automatisk efter 30 dage.

 

Husordensklager

Som administrationsselskab er vi forpligtet til at behandle klager fra lejere og i fornødent omfang agere over for de lejere, der bl.a. tilsidesætter god skik og orden. I forbindelse med vores håndtering af klagesager behandler vi en række personoplysninger. Vi anvender behandlingsgrundlaget art. 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af kontrakt, art. 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, samt art. 9, stk. 2, litra f om retskrav.

 

Deltagelse i konkurrencer

I forbindelse med afholdelse af konkurrencer behandler Taurus følgende almindelige oplysninger om dig: navn, e-mail og telefonnummer, adresse og lejemålsnummer. Persondatabehandlingen sker med henblik på at vi kan administrere din i deltagelse i konkurrence og kontakte dig i tilfælde af, at du bliver udtrukket som vinder og er derfor nødvendigt for din deltagelse. Behandlingen sker på baggrund af Taurus’ legitime interesse i at kunne administrere din deltage og indsamle oplysninger om, hvorfor lejere fraflytter vores lejemål jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. Taurus kan i det omfang det er relevant, overføre dine personoplysninger til serviceudbydere herunder hostingudbydere og udbydere af analyseværktøjer. Indholdet af din besvarelse vil i relevant omfang blive videregivet til din udlejer.

 

Øvrig administration

Vi kan også behandle dine oplysninger i forbindelse med tildeling, leje og anvendelse af P-tilladelser og selskabslokaler, i forbindelse med forsikrings-, huslejenævns- og boligretssager og lejers død herunder behandling i skifteretten. Behandling sker i disse tilfælde på baggrund af en henvendelse fra dig, en myndighed, et selskab eller en pårørende. Vi anvender behandlingsgrundlaget legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, litra f, opfyldelse af kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, litra b. og retslig forpligtelse, jf. art. 9, stk. 2, litra f.Opbevaring, overførsel og videregivelse af oplysninger

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne om dig opbevares på vores adresser hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver vi har valgt at outsource, herunder Backup og hosting.

 

Videregivelse

Vi behandler alle oplysninger fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, medmindre vi efter lovgivningen har hjemmel hertil.

Din lejekontrakt og andre oplysninger omkring dig og dit lejeforhold kan blive videregivet til din udlejer eller dennes repræsentant. Denne videregivelse sker på baggrund af den fælles dataansvarsaftale der er indgået mellem Taurus og ejeren af ejendomme.

Både opbevaring og videregivelse sker under hensyn til udlejers interesse i at kunne dokumentere grundlag for lejefastsættelsen i ejendommen samt udlejers pligt til og interesse i at opretholde god skik og orden i ejendommen jf. kapital 18 i lejeloven.

Taurus videregiver statistiske oplysninger om dit lejemål til vores brancheorganisation EjendomDanmark(CVR 10390214) med det formål at udarbejde markedsstatistik og analyser. Oplysninger knytter sig til dit lejemål og ikke til dig som person. Det omfatter bl.a. adresse og lejemålsnummer. Den fulde liste af oplysninger kan ses her. EjendomDanmarks videre behandling af personoplysninger er underlagt en fortrolighedsaftale og oplysninger vil alene blive offentliggjort i aggregerede form, hvor det ikke er muligt at identificere dig som enkeltperson. Videregivelse af personoplysninger foretages på baggrund af vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Endvidere kan der ske videregivelse i sager om husordensklager. Oplysninger fra klagesager kan i den forbindelse tilgå Huslejenævnet, ligesom oplysningerne kan tilgå Boligretten, der bl.a. kan tage stilling til, om opsigelsen af et lejemål er berettiget. I særlige tilfælde kan oplysninger videregivet til politiet eller andre offentlige myndigheder, såfremt særlige hensyn taler herfor.

Vi kan videregive dine oplysninger i forbindelse med et muligt salg af den til din lejlighed tilknyttede ejendom. I forbindelse med salgsprocessen, vil der oftest blive oprettet et digitalt datarum med oplysninger omkring ejendommen og lejere med henblik på due diligence.

Oplysningerne vil så vidt muligt blive pseudonymiseret for at beskytte dig som lejer. Oplysninger kan omfatte information om adresse, lejemålets størrelse, huslejestørrelse, længden af lejeforholdet, forbrugsoplysninger, klagehistorikker mv. Da Taurus ikke ejer bygningen og blot varetager lejeradministrationen i henhold til administrationsaftalen og den fælles dataansvarsaftale med ejerne og/eller dennes repræsentanter, så er det på baggrund af vores kontrakt, at vi videregiver oplysningerne til datarummet.

Bliver ejendommen solgt, videregives relevante oplysninger om ejendommen herunder leje- og beboelses forhold til køberen eller dennes udpeget repræsentant. Er ejendommen omfattet af lejelovens kapital 24 om tilbudspligt, bliver oplysninger ligeledes videregivet til ejendommens andre beboere i pesudonumiseret form.

I forbindelse med din opsigelse af lejemål og med henblik på effektiv genudlejning kan dine kontaktoplysninger blive videregivet til potentielle lejere for, at de kan besigtige lejemålet. Dette vil alene ske efter aftale med dig.

Andre videregivelse kan være til banker i forbindelse med betalinger eller håndværkere, såfremt der skal udføres arbejde i dit lejemål.

 

Brug af databehandlere

Overlades dine personoplysninger til (under)databehandlere vil der altid forlægge en databehandleraftale, der forpligter denne til at behandle din personoplysninger fortroligt og alene til de formål vi har instrueret dem i. Vi prioriterer leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til markedsføringsformål medmindre vi har modtaget et udtrykkeligt samtykke fra dig.

 

Sletning af oplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå det formål, dine er blevet indsamlet til.

Vi kan have en berettiget interesse i eller en retlig forpligtigelse til at opbevare personoplysninger om dig efter lejeforholdets ophør. I så fald vil personoplysninger ikke blive opbevaret længere end 5 år efter endt lejeforhold, medmindre der foreligger skyldige restancer eller andre forhold, som nødvendiggør fortsat opbevaring af personoplysningerne.

Vi opbevarer oplysninger, der er relevante som dokumentation for lejefastsættelsen eller andre vigtig for forhold på ejendommen herunder lejevarslinger herunder OMK-beregninger, huslejenævnsafgørelser og domme, så længe de kan være nødvendige.

Oplysninger indhentet på en retlig forpligtigelse jf. art. 6, litra. c eller til opfyldelse af kontrakt art. 6, litra b, kan ikke slettes under lejeforholdet, uden at det vil få konsekvenser for lejeforholdet. Hvis oplysninger, der er indhentet på behandlingsgrundlaget legitim interesse, ønskes slettet, vil dette blive taget op til en konkret vurdering, hvorefter du vil modtage en begrundelse for vores afgørelse.

 

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Dataminimering

Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare.

 

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse gennem de ovenstående kontaktinformationer:

 • Opnå indsigt i dine personoplysninger
 • Få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • Få slettet personoplysninger om dig selv
 • Få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
 • Gøre indsigelse mod behandlingen
 • Få begrænset behandlingen af dine personoplysninger

Der bliver ikke foretaget automatiske afgørelser, herunder profilering, i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt personoplysningerne skal behandles til andet formål end de angivet formål, oplyses du om dette, inden behandlingen igangsættes. Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det. Hvis du er uenig i måden vi behandler dine oplysninger på, har du ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet): Datatilsynet

 

 

 

 

Kontakt Taurus

Taurus Ejendomsforvaltning
Vestre Ringgade 26, 4.
DK-8000 Aarhus C
Tlf. +45 86 12 20 20
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Taurus horizontal partner